Nyheder


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Faxe Ladeplads Miniby og Park

tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 10,00 i

værkstedets lokaler.

Generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8. marts.



Vi åbner igen den 4. maj 2024.




Nye huse

Af nyheder i 2023 er bygningerne Faxe Kalk og Hovedgaden 28. 

Der arbejdes også på Koefoeds værksted ved skibsværftet.

Vi forventer, at det kan blive udstillet sidst på sæsonen.

 

Faxe Kalk's kontor - Hovedgaden 13

Koefoeds værksted ved skibsværftet

Hovedgaden 28

Skorsten til Koefoeds værksted.

Skorstenen er den første af sin art i Faxe Ladeplads miniby. Skorstenen bliver ca. 2 meter høj

Brochure 

Brochuren findes på dansk, engelsk og tysk.

Brochuren indeholder alle vore huse og med en lille beskrivelse af huset eller en lille historie.

I brochuren er der også en QR kode på 3 af vore huse, således at man kan få fortalt en historie, om hvad der er sket i

Faxe Ladeplads før 1940.