Miniby

Kort historie om Faxe Ladeplads.


Faxe Ladeplads er som by forholdsvis ny, men meget interessant. Indtil 1863 bestod byen af ca. 20 huse på strækningen fra Faxe Å til gammel Strandskov. Herefter tog det fart, da godserne Vemmetofte og Bregentved sammen byggede havnen for at klare den store udskibning af kalk fra kalkbruddet i Faxe. Sidst i 1880’erne tog boligbyggeriet fart. Det var arbejdere, håndværkere, skibsbyggere og handlende som bosatte sig, men også turist- og badelivet satte sit præg på byen. Således talte byen ca. 10 større badehoteller og pensionater. Endvidere var der bl.a. postkontor, gasværk, teglværk, toldkammer og telegrafstation. Alle virksomheder, som i dag er borte, men nogle af bygningerne findes heldigvis endnu.

I Miniparken på Den Historiske Tavle vil I kunne få en mere detaljet historie i billeder om Faxe Ladeplads og omegn.

Byens historie kan suppleres med et besøg i minibyen, hvor alle de udstillede huse har deres egen specielle historie.

Faxe Ladeplads havn.


Gennem flere hundrede år har der over den åbne strand foregået en livlig udskibning af især kalkprodukter fra Faxe Kalkbrud og også korn fra de store godser i området. I 1843 anlagde Vemmetofte Kloster og Bregentved Gods i fællesskab den første anløbsmole ved Faxe Strand, og i 1850 anlagde Rosendahl Gods derefter en tilsvarende mole 300 meter længere mod øst. Begge disse moler blev med tiden udbygget som egentlige havne, hvor skibene lå væsentlig bedre beskyttet mod kraftig vind og sø fra øst. De blev blandt de lokale beboer omtalt hhv. Den Store Havn og Den Lille Havn.
Den Store Havn åbnede desuden mulighed for udvikling af flere tilknyttede erhverv, herunder fiskeri og skibsbyggerier samt for opførelsen af en stor korn- og foderstofvirksomhed. Senere i 1980’erne er der tilbygget en lystbådehavn.

Faxe Ladeplads Miniby og Park fik pr. 31. oktober 2012 tilladelse til udvidelse af Miniparken, således at det kunne bliver muligt at etablere Faxe Ladeplads havn, som den så ud i perioden 1890-1920.

Efter 7 års arbejde blev minihavnen færdig. Minibyggerne har bygget ca. 40 meter boldværk og ca. 20 meter stenmole. Til stenmolen er der brugt 3m3 marksten i størrelsen 5-10cm. Under arbejdet med havnen er der blevet flyttet mere end 250 m3 jord, opsat 90 meter hegn og tilført mere end 50 m3 materialer i form af stabil, beton, grus og muldjord.

Minibyens historie


Begyndelsen

Man siger, at der står kvinder bag alt. Det gjorde der også ved opstarten af Faxe Ladeplads Miniby. Fru Else Petersen havde i 1997 været på besøg i Varde Miniby og mente nok, at det kunne være noget for nogle tidligere håndværkere i Faxe Ladeplads. Sammen med Birgitte Sørensen, Frede Povlsen, snedkermester Paul Frederiksen samt en kreds af andre håndværkere fra byen blev der i 1997 oprettet et byggelaug for Faxe Ladeplads Miniby. Den stiftende generalforsamling fandt sted i 20. aug. 1999. Det er tanken at genskabe byen, som den så ud i perioden 1900 - 1920 i forholdet 1:10

Medlemmer

Foreningen tæller i dag omkring 90 medlemmer, hvoraf 18-22 af disse er aktive i værkstedet på Havnevej 11. Udover at bygge huse, lægger vi stor vægt på det sociale engagement, således at det er et rart sted at komme for alle.

For at kunne bringe mange af vores spændende projekter til udførelse har vi fra Minibyen et stort ønske om at få nye medlemmer. Vi kan sagtens være flere - aktive såvel som passive. Alle aldersgrupper er velkomne, idet vi meget gerne vil tilpasse værkstedets arbejdstider for eventuelle nye interesserede. Det koster kun 100,- kr. pr. person for passive og 200,- for aktive medlemmer.

Alle er velkommen til at aflægge et besøg i miniværkstedet Havnevej 11 på hverdage mellem kl. 9 og 12.

 

Den første tid

Det er og bliver svært at finde det rigtige udseende på bygningerne i denne periode, da mange huse er blevet ombygget et par gange med få års mellemrum. Ældre fotografier, som lokalhistoriker Arne Aasbjerg har stillet til rådighed, har dog været en stor hjælp. Ligeledes var vi så heldige, at nu afdøde arkitekt Søren Leer fattede interesse for projektet og gennem 12 år har tegnet stort set alle de flotte bygninger (bl. kirken), som allerede nu giver et godt indtryk af det gamle Faxe Ladeplads. Udgangspunktet for minibyen var pladsen ved afholdshotellet "Gefion".  Og derefter opbyggedes husene langs med Hovedgaden fra Klintevej og til stationen. De første huse, der blev bygget, var Hovedgaden nr. 33,31,27, 22,16, udhus til nr. 12 samt Frederiksvej 1. Alle husene blev færdige i 2001. 


Udviklingen

Miniparken eksisterede ikke fra begyndelsen, men vi fik midlertidigt lov til at udstille husene ved bowling-hallen. Da indhegnin­gen af grunden, som vi fik overdraget fra Faxe kommune, var etableret i efteråret 2002, kunne vi gå i gang med at flytte husene ud på rette sted i Miniparken. Anlægget af en 18 hullers minigolfbane blev afsluttet i løbet af 2003, og hermed var grundlaget for Faxe Ladeplads Minipark skabt - Åbnede i august 2003. Der blev ved et spændende samarbejde med EUC i Haslev i 2004 skabt mulighed for at tilføje et originalt, stråtækt bindingsværkshus med kiosk og toiletfaciliteter. Vi har i dag 84 færdige bygninger omfattende kirke, hotel, kroer, kornlade, diverse forretninger, beboelser og udhuse.


Sammenlægning

Ved en ekstraordinær generalforsamling d. 30 marts 2015 blev det endelig besluttet, at Minibyen og Miniparken nu kun er en forening. Foreningen bliver en videreførelse af Faxe Ladeplads Miniby, men nu undet navnet Faxe Ladeplads Miniby og Park. Hermed er et ønske om et tættere samarbejde gået i opfyldelse. På samme tidspunkt blev der arbejdet meget hårdt på at få bygget et nyt værksted i Miniparken Havnevej 11. Værkstedet stod færdig til indflytning i oktober 2016. I 2021 har vi nu opført en ny toiletbygning med  et pissoir og et stort handicaptoilet. Toiletbygningen har samme udseende som kiosken.


UDSTILLEDE MINI HUSE


Vi har efterhånden fået bygget 94 bygninger, som nu er placeret i miniparken. Alderen for husene er mellem 1 og 21 år. De huse, der har nået en alder på 10 år eller mere, kræver større vedligeholdelse, så derfor øges antallet af huse ikke så stærk som før.

De udstillede huse er følgende:


Hovedgaden lige nr.

- 12 med udhus, 16, 18, 22, 24, 26 med udhus, 28, "32" træbygninger, 34 med bageri, 36, 38, 40, 46 med udhus og 48 med udhus,


Hovedgaden ulige nr.

13A Faxe Kalk, 13-kirken, 15, 17, 19 med udhus, 21, 23, 25, 27 med udhus, 29, 31 med udhus, 33, 33 cyklebørs, 35, 37 med udhus, 39 med udhus, 41, 43, 45 med udhus, Tuekær nr. 47 med udhus.


Frederiksvej 1 med udhus


Poppelvej 1 med udhus.


Faxevej: Nr. 8-10 dobbelt længehus, nr. 7 med udhus


Toldbodvej 8 med udhus


Postvej:

 Nr. 1 med udhus, nr. 3 Stationen med 2 udhuse, nr. 2 Kroen med 7 bygninger


Havnen:

Kasjotten, Vejerbygningen, Den lille toldbygning, Koefoeds smedeværksted,  kontorbygning, træværksted og Koefoeds skibsværft, Boserups 2 lagerbygninger, Fyrtårnet


Besøg Minibyen for at se alle vores små huse

Æresmedlemmer

Paul Frederiksen


var en rigtig dygtig håndværker og det gjorde sig også gældende i arbejdemed de små huse. Han var tovholder til det meste og var ikke bange for at forlange noget arbejdelavet om. Han var meget kvalitets bevist og kendte til alle små fif, der kunne bruges til opbygningen af minihusene.

Henning Larsenen


trofast medarbejder i minibyen. Henning har i alle årene fremstillet tagrender og vinduer til de mange forskellige huse. Arbejdet har han altid udført med omhu og kvalitet. Til sammenkomster har han altid været villig til et give et nummer på klaveret.

Inge Nielsen


har deltaget i fremstilling af mursten og teglsten. Inge har været med fra minibyens stiftelse og har været den person, der har kendt mest til livet i Faxe Ladeplads. Minibyen har stået hendes hjerte nær.

Altid venlig og i godt humør.

Mie Rasmussen


har deltaget i fremstilling af mursten og teglsten. Mie har været med fra minibyens start og har været den person, der altid er mødt op med et smittende godt humør.

Otto Rasmussen


har været med til at stifte foreningen Faxe Ladeplads Miniby og har været kasserer indtil 2011. Otto, hvis hjerte altid har banket for Faxe Ladeplads Miniby og Park. Otto har også været fremsynet ved at oprette vores første hjemmeside med domænet miniby.dk

Kaj Bjarni Petterson


- har altid udvist en stor interesse for foreningen. Alt hans arbejde har været udført til mindste detalje. Hans flotte arbejde kan ses på Hylleholt kirkespir, som er udført i kobber. Hans store indsats på værkstedet og i Miniparken har altid været effektiv. En værdig repræsentant for foreningen.  

 

Vera Bisp

Vera og Erik har udført et enestående frivilligt arbejde i foreningen. Var værdige repræsentanter og var altid på forkant med tingene. Deres hjerter banker for foreningen og var meget aktive i Faxe Ladeplads Miniby. De havde omsorg og tanker for minibyggerne og var gode til at byde nye medlemmer velkommen.

 


Erik Bisp