havnen2

Faxe Ladeplads Minihavn

HISTORIE


Faxe Ladeplads Minipark fik pr. 31. oktober 2012 tilladelse til udvidelse af Miniparken, således at det kunne blive muligt at etablere Faxe Ladeplads havn, som den så ud i perioden 1880-1920 i målestok 1:10. Vi gik straks igang med de forberedende øvelser til dette store arbejde. I efteråret og vinteren 2012-13 blev området ryddet for træer, således at det blev muligt i april 2013 at planere hele området. Mere end 150 m3 blev der flyttet om på.

I august 2014 blev havnebassinet udgravet, hvor små 100 m3 jord igen blev flyttet. 35 m3 stabil blev efterfølgende bredt ud i bunden af bassinet. Opsætningen af hegnet om det nye areal blev efterfølgende gjort i november og december 2014. I maj/juni 2015 blev der anlagt nye veje i området, samt sået græs på arealet.

Opbygningen af havnebassinet måtte for en stund indstilles, blandt andet på grund af pengemangel, men også at vi gik i gang med at bygge nyt værksted, som stod færdig i 2016.

I 2017 og 2018 søgte vi fonde om hjælp til af færdiggøre vores havne byggeri. Vi fik en stor støtte fra Nodea Fonden, således at vi kunne fortsætte vores havne byggeri. Den 20. september 2018 kunne vi således klippe den røde snor for indvielsen af havnefundamentet. Efter 6 års hårdt arbejde kunne det resterende arbejde overdrages til minibyggerne. Havnebassinet bliv på ca. 190 m2. Der blev fremstillet ca. 40 meter boldværk og til opbygning af 20 m ydermolen blev der brugt ca. 3 m3 marksten i størrelsen 5-8 cm.

Arbejdet med havnen blev færdig i efterået 2019.   

 

 

HAVNE BYGNINGER


De første bygninger, der lå på havneområdet, er for minibyen meget spændende bygninger. Vi påtænker ikke at bygge selve kalksiloerne eller tilhørende produktionsbygninger, da de er yngre end vores tidsperiode. De fleste gamle bygninger er i dag revet ned. De få bygninger, der er tilbage som vi har bygget er kun Havnefogede huset, Koefoeds kontor og værksted. Alle øvrige bygninger findes ikke i dag.


 

 

 


Sprutten

-er et meget speciel bygningværk. Det er udført i træ og kunne løfte de specielle tippe kalkvogne op på et spor i ca. 7meters højde. Herfra kunne vognene tømmes for kalk blokke således, at de rullede ned af en slidske til bunden af det forankrede skib ved kajen. Dette instrument skulle overtage arbejdet for alle de mænd, der før hen fyldte skibene ved håndkraft. 

Kik forbi værkstedet for at se hvordan dette byggeri skrider frem.


Havenfoged kontoret

lå ikke langt fra toldhuset. Havnefoged huset ligger stadigvæk på havnen.


Det lille toldkontor

Toldhuset var et lille rødstenhus, der lå ved indkørslen til havneområdet i den østlige ende og tæt på Boserups bygning. 


Kasjotten

var en lille bygning, der lå der hvor kalksiloerne står i dag. Kasjotten blev brugt til det som navnet siger - et lille fængsel for de berusede og ustyrlige søfolk, der anløb Faxe Ladeplads havn. Men mest var det stedet hvor ranger hestene, der blev brugt til ar trække kalkvognenen, blev passet.


Boserup bygningerne.

Begge Boserup bygninger er i dag nedrevet og erstattet af andre bygninger. 


Koefoeds kontor

Koefoeds kontor eksisterer stadigvæk på hovedgaden 4 og er blevet erklæret bevaringsværdig.


Smedeværksted

Koefoeds smedeværksted eksisterer ikke mere. Bygningen lå med facaden ud til Strandvejen vedsiden af kontoret. I dag ligger der et gult hus.


Koefoeds skibsværft

Koefoeds imponerende skibsværft var en træbygning. Den måler i minibys størrelse ca. 500x180x180cm. Koefoeds skibsværft var den første og eneste overdækkede skibsbyggehal i Danmark på denne tid ca. 1916. 


Koefoeds træværksted

Denne bygning ligger stadigvæk ved havnen og bruges af sejlklubben. Til denne bygning var der en ca. 20 meter høj skorsten. Man lavede damp til at trække de forskellige maskiner. 


Tegl og kalkovn

Midt på havnepladsen lå kalovnen og senere Faxe Ladeplads første teglværk. Bygningen var i første omgang beregnet til at brænde kalk. Senere blev denne funktion flyttet til Stupperup. Teglovnen var en rund bygning i 2 stokværk med skorstenen i midten. Nederste etage var selvfølgelig opbygget af kalksten. Øverste stokværk var opført som bindingsværk. En meget spændende og sjov bygning. I minibyens størrelse vil den blive ca. 400 cm i diameter og en skorsten på samme højde -  i målestoks forholdet 1:10.

20220412_105301
20220503_112345
boserup2
20220315_105145
20220413_110054
20220411_145805